Általános irányelvek, Adatvédelem

A több nyelvű szolgáltatásra vonatkozó általános irányelvek, feltételek, tájékoztató

Összevont adatvédelem, adatkezelési tájékoztatás

 • Az Euromax24 minden egyes hirdetést többszörös ellenőrzés után tesz közzé. Az ennek ellenére esetlegesen előforduló hibákért, elírásokért, a fordításokban felmerülő értelmezésbeli különbségekért semmilyen anyagi felelősséggel nem tartozik, de azokat kérésre a lehető legrövidebb időn belül a Hirdetővel egyetértésben korrigálja. 

 • Az Euromax24 a tudomására jutott megbízói adatokat titkosan kezeli, kizárólag számlaadás céljára használja, azokat harmadik fél számára ki nem adja. Ez alól értelemszerűen kivételt képeznek a hirdetésekben közzétett elérhetőségek.

 • Az Euromax24 hirdető oldalait nagyfokú szakmai körültekintéssel, sokéves tapasztalat alapján, a megrendelői igények figyelembevételével, de végső soron a saját belátása szerint szerkeszti, optimalizálja. Az oldalakhoz felhasználói (hirdetői) hozzáférés nincs, adatmódosítást, frissítést, törlést kizárólag a szerkesztők végeznek előzetes megállapodás alapján.

 • Az Euromax24 független online hirdető médium és mint ilyen, a rajta elhelyezendő hirdetések tartalmát vizsgálja, lehetőség szerint ellenőrzi, s gyanús körülmények esetén a megjelentetést megtagadhatja. Külön figyelmet fordít a helyesírásra és a stilisztikára, a túlzott figyelemfelkeltő elemeket (csupa nagybetű, több felkiáltójel, stb.) moderálja.

 • Az Euromax24 a hirdetési díjak változtatásának jogát fenntartja, de erről Ügyfeleit a Szolgáltatás oldalon tájékoztatja. Árváltozás esetén a már kifizetett és publikált hirdetések díját utólagosan módosítani nem áll módjában.

 • Az Euromax24 megbízóit széles körűen tájékoztatja, azonban bizonyos szakmai fogásokat, webpromóciós eljárásokat műhelytitokként kezel, és azokat kívülállónak rendelkezésére nem bocsájtja.

 • Az Euromax24 a hirdetések eredményességéért minden tőle telhetőt megtesz, azonban az eladásra garanciát nem vállal. A Hirdető saját elhatározásából, egyéni döntése alapján veszi igénybe a szolgáltatásokat.

 • Az Euromax24 a komplett reklámoldalai illetve hirdetőoldalai számára a nagy keresőkben lehetőség szerint jó pozíciókat szerez, azok megtartásán, esetleges javításán folyamatosan dolgozik, de erre garanciát nem ad.

 • Az Euromax24 a hirdetésekben esetlegesen előforduló csúsztatásokért, szándékos megtévesztésért felelősséggel nem tartozik, de indokolt, bizonyított esetben a Hirdetőt a szolgáltatásokból kizárja.

 • Az Euromax24 a fizetett hirdetéseket általában a díj beérkezte után jelenteti meg. Más cégek, vállalatok (postai kézbesítési, banki technikai problémák, stb.) hibájából adódó késésekért felelősséget nem vállal.

 • Az Euromax24 nemzetközi üzleti és webes kapcsolatait évek óta építi, ezért fenntartja magának a jogot, hogy a hozzá befutó üzleti és egyéb vonatkozású levelek tartalmát saját belátása szerint kezelje.

 

Title Text
Nem lépek be.