SKUP TRANSFORMATORÓW

Wśród skupowanych przez nas maszyn elektrycznych ważne miejsce zajmują transformatory, czyli urządzenia przenoszące energię elektryczną, które często cechują duże rozmiary, wymagające ponadnormatywnego transportu.

Bierzemy pod uwagę różnorodność skupowanych transformatorów

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że aby urządzenia typu transformatorowego były funkcjonalne, muszą być idealnie dostosowane do swoich zadań. W praktyce oznacza to, że mamy do czynienia z transformatorami o różnej wielkości i różnym stopniu skomplikowania technologicznego, które przestały być użyteczne.

skup transformatorów zużytych i nowych w Częstochowie

By sprostać wymaganiom naszych Kontrahentów naszą ofertę przygotowaliśmy z uwzględnieniem tych różnic. W związku z tym skupujemy:

  • transformatory rozdzielcze,
  • transformatory o dużej mocy,

bez względu na to, czy są to transformatory:

  • energetyczne,
  • suche,
  • olejowe,
  • żywiczne,
  • jednostki nietypowe.

Przyjmujemy także poszczególne części od transformatorów.

Nie jest też ważna sprawność urządzenia – nasz skup przyjmuje te działające, a z różnych powodów wycofane z eksploatacji, uszkodzone, zużyte, a także niekompletne.

Z transformatorami pracujemy metodycznie

demontaż złomu transformatorowego

EUROMAX posiada uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności związanej ze składowaniem i obrotem złomem transformatorowym. Po dotarciu na miejsce zlecenia sami demontujemy urządzenia, staramy się robić to tak, by nie zakłócać pracy naszych Zleceniodawców. Na ich życzenie, po ustaleniu warunków finansowych, zabezpieczamy i przewozimy transformatory do naszego składu. Odbywa się to zawsze zgodnie z szczegółowo określonym planem, co pozwala nam zoptymalizować nasze działania. Rodzaj transportu każdorazowo dostosowujemy do zlecenia, dlatego możemy przewozić i niewielkie transformatory, i całe stacje po demontażu.

Dla dobra środowiska

Transformatory objęte są Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, co oznacza, że ich składowanie i przechowywanie podlega szczególnym restrykcjom. EUROMAX przestrzega wytycznych dotyczących:

  • zachowania bezpieczeństwa ekologicznego,
  • uporządkowanego przetrzymywania urządzeń typu transformatorowego,
  • planów gospodarowania odpadami.

Nasi pracownicy są przeszkleni w tym zakresie, dlatego swoją pracę wykonują w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Współpracuj z profesjonalistami w swoim fachu

Zapraszamy do kontaktu z częstochowskim skupem transformatorów – wycenimy, ustalimy warunki współpracy i odbierzemy urządzenia ze wskazanego miejsca. Naszą ofertę przygotowaliśmy tak, by była atrakcyjna na okolicznych zakładów. Pozwoliło nam na to wieloletnie i różnorodne doświadczenie w branży energetycznej – skorzystaj z niego już dziś.