SKUP ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH

EUROMAX od lat prowadzi demontaż i skup rozdzielni elektrycznych. Te profesjonalne usługi przeprowadzamy sprawnie, dokładnie i tak, by nie ingerować nadmiernie w pracę zakładów, za co szczególnie cenią nas Kontrahenci.

Od rozdzielni do rozdzielnicy

W fachowym żargonie przyjęło się, że rozdzielnią nazywamy część stacji lub sieci elektroenergetycznej, w której bez zmiany napięcia następuje rozdział energii elektrycznej. Rozdzielnia jest więc wewnętrznym bądź napowietrznym miejscem, w którym znajduje się rozdzielnica, czyli urządzenie, będące elementem instalacji elektrycznej, pozwalającym na rozdział, łączenie i przerywanie obwodów elektrycznych. W rozdzielnicach wyróżniamy podzespoły pozwalające na współpracę z systemami sterowniczymi, regulacyjnymi czy pomiarowymi.

W praktyce, co pokazują nasze kontakty z Klientami, jednak nawy te stosowane są zamiennie.

skup rozdzielni elektrycznych od firm

Do naszego skupu rozdzielni elektrycznych trafiają:

 • elementy umożliwiające rozdział obwodów elektrycznych, ich łączenie czy przerywanie – jak włączniki,
 • podzespoły o typie sterowniczym – przekaźniki, styczniki,
 • części odpowiedzialne za pomiar – liczniki energii elektrycznej, przekładniki prądowe,
 • moduły ochronne – ograniczniki przepięć, wyłączniki różnoprądowe czy instalacyjne, bezpieczniki elektryczne.

Ponieważ rozdzielnice są różnorodną klasą urządzeń elektrycznych, w codziennej praktyce spotykamy różne ich rodzaje. W związku z tym do prowadzonego przez nas skupu przywożone są rozdzielnice bez względu na ich funkcje i przeznaczenie:

 • tablicowe, skrzynkowe, szafowe,
 • jednoprzedziałowe i wieloprzedziałowe,
 • manewrowo-stycznikowe nazywane też szafami stycznikowo-rozdzielczymi,
 • siłowe,
 • oddziałowe oraz podrozdzielnie,
 • stacjonarne oraz mobilne typu przenośnego i przesuwnego,
 • wolno stojące, przy- i naścienne,
 • obsługiwane jedno- i dwustronnie,
 • jednoczłonowe oraz dwuczłonowe typu wózkowego, wtykowego, szufladowego.

Rozdzielnie elektryczne w rękach fachowców

Dla naszych Kontrahentów najistotniejszy jest fakt, że pracownicy częstochowskiego EUROMAX potrafią zdemontować wszystkie wymienione wyżej rozdzielnie. Są one następnie przetransportowywane do miejsca składowania w naszych magazynach. Usługa przewozu podlega osobnej wycenie i dostosowywana jest indywidualnie do każdego zlecenia.

W EUROMAX dbamy o środowisko

Urządzenia, które trafiają do skupu złomu elektrycznego wymagają działań zabezpieczających środowisko naturalne. W naszej firmie dbamy o to, by nasza praca była bezpieczna dla środowiska naturalnego i antropogenicznego, dlatego postępujemy zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.

Skup na życzenie

kontakt ze skupem złomu euromax

Zakłady oraz instytucje, w których znajdują się niepotrzebne czy uszkodzone rozdzielnice, które nie mogą być dłużej eksploatowane, zapraszamy do kontaktu – takimi zleceniami zajmujemy się kompleksowo, pozbawiając naszych Zleceniodawców kłopotliwych urządzeń.