SKUP KABLI

Jedną z głównych usług częstochowskiego EUROMAX jest skup kabli. Usługa ta pomyślana została jako kompleksowy, jednostkowo zaplanowany proces, w wyniku którego korzyści uzyskują obie strony biorące udział w transakcji.

Indywidualne rozwiązania w zakresie skupu kabli

Zadaniem wykonanych materiałów przewodzących, którymi są najczęściej miedź lub aluminium, przewodów elektrycznych – przybierających formę drutu, linki, szynoprzewodu – jest przewodzenie prądu. Najczęściej mamy do czynienia z kablami:

 • izolacyjnymi – w kablach elektrycznych,
 • bez izolacji – w liniach typu napowietrznego.

Od lat – oferując wyjątkowo atrakcyjne ceny – prowadzimy:

 • skup kabli miedzianych,
 • skup kabli aluminiowych (w otulinie i bez).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i potrzebom rynku, opracowaliśmy różne strategie uzupełniające prowadzony przez nas skup kabli.

SKUP KABLI JAKO PODSTAWOWA USŁUGA

Wtedy skupujemy kable przywiezione do nas lub odbieramy kable od Klienta.

DEMONTAŻ I SKUP KABLI

W takim przypadku przeprowadzamy wizję lokalną w miejscu wskazanym przez Klienta, omawiamy zakres naszych działań koniecznych do zdemontowania kabli, szacujemy koszty. Po dokonaniu ustaleń natury formalnej nasza ekipa przystępuje do pracy, koordynowanej przez elektryka zakładowego lub współpracującego z naszą firmą. Sami wkuwamy i wydobywamy kable tak, by nie poczynić zbędnych szkód w otoczeniu.

TRANSPORT ZDEMONTOWANYCH KABLI DO NASZEGO ZAKŁADU

Ważne: w czasie naszej pracy nie jest konieczne odłączenie zasilania w obiekcie. To dla wielu naszych Klientów olbrzymi plus współpracy z naszą firmą, ponieważ wszystko odbywa się kosztem jak najmniejszej ingerencji w pracę zakładu. W ten sposób nie są generowane dodatkowe straty.
UWAGA! Demontaż prowadzimy tylko jako uzupełnienie skupu. Nie jest to samodzielna usługa – nie demontujemy kabli na zlecenie.

Demontujemy i skupujemy kable miedziane

Ze względu na swoje właściwości fizyczne miedź jest wartościowym, często obecnie wykorzystywanym surowcem, który warto też odzyskiwać i przetwarzać. Kable wykonane z miedzi występują powszechnie w:

 • przewodach instalacyjnych dystrybuujących energię elektryczną – na przykład w mieszkaniach prywatnych, budynkach użyteczności publicznej, w zakładach przemysłowych,
 • przewodach elektrycznych o przeznaczeniu telekomunikacyjnym,
 • drutach nawojowych,
 • przewodach szynowych,
 • uzwojeniach silników.

Cena za kable miedziane, którą oferujemy na skupie, zależy od:

 • aktualnych cen miedzi w odniesieniu do notowań giełdowych,
 • faktycznej zawartości miedzi w kablu.
skup kabli przez złomowisko euromax z Częstochowy

Niestraszne nam aluminium

zdemontujemy i skupimy wykonane z niego przewody

Kable wykonane z aluminium wybierane są często ze względu na niższe w stosunku do miedzianych koszty materiału. Jednak ich wartość parametrowa jest niższa. Obecnie spotykamy je w starszych budynkach, których instalacje nie spełniają wymogów nowoczesnego, energochłonnego sprzętu. Najczęściej wymagają one modernizacji lub wymiany. Z powodzeniem natomiast funkcjonują tam, gdzie konieczne są stosunkowo lekkie instalacje o dużych przekrojach.

W zgodzie z ekologią

Nasza rola nie kończy się z momencie skupienia kabli miedzianych czy aluminiowych. Priorytetem naszej działalności jest dbałość o środowisko naturalne, toteż kable, które do nas trafiają, poddawane są procesowi przerabiania i recyklingu.

Współpracuj z fachowcami

Działamy w branży na tyle długo, że śmiało możemy powiedzieć, że o domontowaniu kabli wiemy wszystko – to wymagające zadanie wykonujemy sprawnie i starannie. Natomiast w przypadku skupu kabli proponujemy korzystne warunki. Obie usługi łączymy w atrakcyjną, oszczędzającą czas i pieniądze, całościową ofertę. Zapraszamy do kontaktu, by omówić Państwa wymagania w tym zakresie.