RECYKLING SZCZOTEK WĘGLOWYCH

Recykling szczotek węglowych pozwala na odzyskanie elementów ze zużytych lub uszkodzonych części zamiennych, których eksploatacja uniemożliwia dalsze poprawne funkcjonowanie danej maszyny. Skupując szczotki węglowe zapewniamy odpowiednią bazę do ich przetwarzania oraz do odzysku poszczególnych surowców w postaci niezmienionych detali lub w formie granulatu.

Co przetwarzamy podczas recyklingu szczotek węglowych?

Z recyklingiem szczotek węglowych wiąże się szereg działań, natomiast wymierna korzyść dla Państwa to zyski ze sprzedaży tych elementów. Dostarczając szczotki węglowe do Euromax można mieć pewność, że zostaną poddane fachowemu recyklingowi po uprzedniej dokładnej segregacji oraz optymalnym zaplanowaniu przez nas dalszych działań.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa szczegółowo narzędzia oraz urządzenia, które można poddawać recyklingowi, natomiast poza wymienionymi tam:

  • elektronarzędziami
  • i sprzętami gospodarstwa domowego

wymienić można inne, w których zazwyczaj znajdują się szczotki węglowe. Są to na przykład:

  • maszyny przemysłowe,
  • trakcje kolejowe,
  • elektrowniach wodne,
  • elektrownie wiatrowe,
  • maszyny pracujące w górnictwie.

W ramach naszych usług dokonujemy oceny, czy możliwe jest odzyskanie szczotek węglowych, proponujemy także fachowy demontaż oraz obsługę porecyklingową. Pozyskiwane przez nas granulaty stanowią wysokiej jakości granulat, wolny od zanieczyszczeń, wyselekcjonowany i gotowy do dalszego użycia. Odzyskany grafit może być na przykład stosowany w piecach podajnikowych.

zespół do recyklingu szczotek

Obowiązek dbania o środowisko a recykling szczotek węglowych w praktyce

Przetwarzanie nawet niewielkich elementów stosowanych do tworzenia silników oraz wszelkiego rodzaju napędów sprawia, że części te mogą zyskać nowe zastosowanie, co znacznie zmniejsza ilość odpadów, składowanych na wysypiskach. Za sprawą recyklingu szczotek grafitowych, ale również innych części zamiennych pomagamy chronić środowisko.

Materiały nieulegające biodegradacji odzyskujemy w sposób profesjonalny, bez szkody dla zdrowia i z poszanowaniem otoczenia. Nasze linie sortownicze oraz urządzenia służące do tworzenia granulatów pracują w optymalnych warunkach, zapewniają minimalną emisję pyłu, pozwalają na pełny odzysk surowców wtórnych.

do recyklingu szczotek węglowych

Euromax w Częstochowie – recykling to nasza specjalność

Korzystając z naszych usług macie Państwo pewność, że są one dostosowane do indywidualnych potrzeb. Od demontażu poprzez wycenę po skup części zamiennych, w tym szczotek węglowych, gwarantujemy przejrzyste zasady współpracy oraz odpowiednie działania w ramach recyklingu. Zachęcamy do odwiedzenia naszej siedziby w Częstochowie, z chęcią podejmujemy się kolejnych realizacji. Zapraszamy do kontaktu.