RECYKLING KABLI

Przetwarzanie i recykling (określany też niekiedy recyclingiem) kabli z oferty firmy EUROMAX jest uzupełnieniem usług demontażu i skupu kabli elektrycznych.

Spełniamy wyśrubowane standardy

Zasady działalności firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów, polegającym na mechanicznym rozdrobnieniu odpadów innych niż niebezpieczne, wykonanych z tworzyw sztucznych i metali, czyli na przykład kabli, określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. To na jej podstawie opracowaliśmy zasady naszego funkcjonowania. Naszym Kontrahentom wydajemy stosowne dokumenty:

 • kartę przekazania odpadów,
 • dokumenty potwierdzające recykling.

Dbamy o przestrzeganie przepisów, ponieważ mamy świadomość tego, że dzięki temu nasze zawodowe poczynania nie stwarzają zagrożenia dla ludzi i środowiska.

recykling kabli wszelkiego rodzaju

Od mechanicznego przetwarzania do recyklingu kabli

Recyklingowi poddawane są w częściach i w całości:

 • kable energetyczne,
 • kable z urządzeń użytku domowego (RTV, AGD),
 • kable komputerowe i telefoniczne,
 • kable samochodowe,
 • wiązki w formie drutów, linek i plecionek.

Po tym, jak kable znajdą się już na terenie naszego zakładu, są starannie selekcjonowane. Dzielimy je na:

 1. monolityczne:
  • wykonane tylko z tworzyw sztucznych,
  • zrobione wyłącznie z metali;
 2. złożone:
  • o budowie łączonej (tworzywa sztuczne z metalami).

Częstochowski EUROMAX dysponuje dwiema specjalistycznymi liniami do odzysku odpadów:

I – nitka do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych, wyposażona w podajnik taśmowy i ręczny oraz młyn do mielenia tworzywa sztucznego;

II – nitka do odzyskiwania odpadów pozyskiwanych z metali z podajnikami taśmowym i ręcznym. Wyposażyliśmy nasz zakład w nowoczesne urządzenie Greemann Reco 200, którego tryby umożliwiają kruszenie i separowanie metali i tworzywowej otuliny.

recykling złomu wszelkiej maści

Odpady monolityczne są poddawane kruszeniu, przesiewaniu i mieleniu. W wyniku tego powstają:

 • granulaty tworzyw sztucznych wykorzystywane jako surowiec do wtryskarek. Spełniają one – poza wymaganiami określonymi przez Klienta – normy adekwatne do ich dalszego przeznaczenia:
  • PN-EN 15345:2010,
  • PN-EN 15346:2009,
  • PN-EN 15347:2010,
  • PN-EN 15348:2008;
 • granulaty metali zależnych i niezależnych takich jak miedź czy aluminium. Kontrahentom przekazujemy produkt zgodny z ich wymaganiami.

Z kolei odpady złożone są ręcznie rozdzielane, części metalowe są odseparowywane od tworzywowych. Kable w otulinach podlegają dalszemu przetwarzaniu.

RECYKLING KABLI NA MIARĘ XXI WIEKU W CZĘSTOCHOWIE

Kable miedziane i aluminiowe w otulinie, które skupujemy i transportujemy do naszego zakładu (po indywidualnych ustaleniach cenowych), poddawane są na miejscu procesom separacji i granulacji. W ich wyniku otrzymujemy dobry gatunkowo przemiał i granulaty miedziane, aluminiowe oraz tworzywo sztuczne. Wszystko odbywa się w sposób kontrolowany, co zapewnia wysokie standardy jakościowe. W zakresie recyklingu sensu stricto współpracujemy z wyspecjalizowanymi podmiotami.

Zapraszamy do kontaktu tych, którym – tak jak nam – bliska jest ekologia. Razem możemy przysłużyć się środowisku!