W procesie recyklingu szczotek węglowych oraz grafitowych, czyli w szerszym ujęciu – recyklingu elektroszczotek, odzyskiwany jest węgiel, grafit, a także miedź lub inne metale zastosowane w procesie produkcji tych części zamiennych. Bezpieczne przetworzenie tych materiałów oraz możliwość ich ponownego zastosowania w innej formie sprawiają, że skup szczotek stal się jedną z gałęzi współczesnego zarządzania odpadami elektrycznymi.

Wszystko, co niezbędne do recyklingu szczotek grafitowych w praktyce

Surowce wtórne, czyli zużyte tworzywa, produkty oraz części i urządzenia nadające się do ponownego przerobu, stanowią znaczną część segregowanych odpadów. Ich przerób wymaga odpowiednich warunków oraz maszyn, a także znajomości wszelkich zagadnień technicznych, pozwalających zastosować optymalne rozwiązania dla danego surowca. W przypadku recyklingu szczotek grafitowych również istnieją odpowiednie praktyki.

Warunki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy, która skupuje i przetwarza gotowe elementy, to:

  • odpowiednio przygotowana hala – przestronna, zadbana, o umiarkowanej wilgotności powietrza, ze szczelnym dachem i suchą podłogą,
  • profesjonalny sprzęt i maszyny – linie służące do swobodnego przemieszczania się materiałów oraz urządzenia do właściwego przetwarzania, na przykład młyny,
  • wykwalifikowana obsługa – wiedza oraz doświadczenie pracowników, pozwalające ocenić prawidłowość przebiegu poszczególnych etapów recyklingu.

Podstawą jest natomiast uzyskanie zgód oraz zezwoleń na przechowywanie i przetwarzanie poszczególnych surowców. Zezwolenia te nadawane są w oparciu o art. 41 ust. 1. Ustawy o odpadach, natomiast ust. 5. tej ustawy mówi, że na wniosek posiadacza odpadów może być wydana jedna zgoda, która będzie regulować jednocześnie:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów,
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Ułatwia to znacznie rozpoczęcie dążeń do faktycznego prowadzenia działalności oraz przejście szeregu procedur, związanych z kwestiami formalnymi. Legalnie działająca firma recyklingowa posiada komplet aktualnych zezwoleń, które są wydawane maksymalnie na 10 lat, a później należy je odnawiać.

Praktyczne zastosowanie szczotek grafitowych po recyklingu

W dobie odwrotu od wyrzucania zbędnych urządzeń do kontenerów zbiorczych, recykling wydaje się być niezastąpioną formą gospodarowania odpadami. Gospodarowanie odpadami w postaci uszkodzonych lub zużytych szczotek grafitowych pozwala na uzyskanie granulatu grafitowego, stosowanego między innymi do produkcji odmiany styropianu, a także granulatu miedzianego, używanego chociażby do ponownego przetworzenia na motoryzacyjne części zamienne.

Pierwotne lub wtórne zastosowanie grafitu to produkcja:

  • elektrod – pięciokrotnie lżejsze od elektrod miedzianych, bardziej trwałe i idealne do precyzyjnych prac na niewielkich powierzchniach; do ich produkcji odpowiedni jest grafit drobnoziarnisty,
  • ogniotrwałych tygli – mają one zastosowanie między innymi w jubilerstwie i służą do przetapiania kruszców, a odporność tygla grafitowego na wysoką temperaturę zapewnia prawidłowy przebieg procesu topienia,
  • smarów do roweru – obecność pyłu grafitowego w takim preparacie wzmaga odporność na działanie czynników atmosferycznych; taki smar stosować warto między innymi przy śrubach oraz w częściach zawieszenia narażonych na kontakt z wodą,
  • farb specjalistycznych – w tym farby antykorozyjne, zabezpieczające metale powłoką wzbogaconą o grafit oraz farby ekranujące, chroniące domowników przed szkodliwym wpływem promieniowania elektrycznego,
  • ołówków i rysików – najbardziej powszechna forma użycia grafitu, również tego w postaci materiałów porecyklingowych; wysoka jakość kruszyw sprawia, że gotowe ołówki są trwałe oraz wygodne w użytkowaniu.

Odzyskany grafit może również zostać przeznaczony do przyjęcia swojej pierwotnej formy i ponownie przybrać postać szczotki grafitowej.

Skuteczne i bezpieczne przetwarzanie dla zdrowia oraz z troski o środowisko

Tworzywa typowe, a także materiały niebezpieczne wymagają umiejętnego przetwarzania, aby w trakcie poszczególnych procesów powstawało jak najmniej szkodliwych substancji stałych i lotnych. Takie efekty uzyskiwane są w prawidłowo działających firmach, z których usług warto korzystać.

Procesy recyklingu szczotek grafitowych są sposobem na odzyskanie tych niewielkich części o dużym potencjale i przetworzenie ich do ponownego użycia. Warto zatem przynieść do skupu nieużytkowane już narzędzia, sprzęty lub wezwać fachowców do demontażu większych maszyn, aby zyskać finansowo, a jednocześnie przysłużyć się ekologii.

Najnowsze wpisy