W pierwszej części artykułu omówiona została procedura od momentu dotarcia kabli elektrycznych do skupu EUROMAX do chwili powstania granulatów z tworzyw sztucznych i z metali zależnych oraz niezależnych. W tym miejscu opowiemy o tym, dzięki czemu jest to możliwe.

Co jest potrzebne, by przetwarzać odpady w skupie złomu?

Procedura odzyskiwania odpadów ma charakter specjalistyczny i wymaga przeznaczonych do tego urządzeń. Im są one nowocześniejsze, tym efektywniejszy staje się proces odzysku. Jak wspomnieliśmy, część kabli ma złożoną budowę – główną warstwę metalową (miedzianą bądź aluminiową) otacza otulina wykonana z tworzywa sztucznego. Części te są od siebie oddzielne i poddawane osobnym procesom recyklingowym. Służy temu urządzenie kruszące i separujące metale od otuliny tworzywowej.

Greemman Reco 200: bohater wpisu

Urządzenia przeznaczone do recyklingu zaprojektowano tak, by pozwalały na przerabianie kabli elektrycznych już na miejscu skupu. Wyposażono je w tym celu w kompaktowe systemy przetwarzania. Ich specyfikacja obejmuje:

  • niewielkie wymiary,
  • łatwy transport i bezproblemowe zainstalowanie,
  • prostą obsługę.

Dodatkowo odznaczają się one niskim poziomem hałasu i niskim zużyciem energii, co oznacza, że nie dość, że swoimi funkcjami mogą przysłużyć się ekologii, to jeszcze same działają ekologicznie. Dodatkową zaletą jest brak emisji pyłu, wychwytywanego przez innowacyjne filtry, co sprawia, że Greemman jest przyjazny także dla obsługujących go osób. Operatorzy są także chronieni specjalnym czujnikiem zamieszczonym przy wsypie.

Kompaktowy recykling kabli elektrycznych

Maszyna Greemman Rec 200, włoskiego producenta Tecnoecology, którą mamy w swoim skupie, składa się z dwóch części. W pierwszej następuje proces rozdrabniania, w drugiej – sucha separacja aluminium i miedzi od gumy i tworzyw sztucznych. Procedura przebiega szybko, a w jej efekcie powstają dwie frakcje – metaliczna i tworzywowa. Wydajność pracy podnosi zainstalowany w urządzeniu stół pneumatyczny do separacji.

Pełna linia przeznaczona do recyklingu kabli jest systemem współpracujących ze sobą urządzeń, obejmującym:

  • wstępny rozdrabniacz jednowałowy,
  • podnośnik z magnetyczną rolką,
  • urządzenie granulujące, w którym separowane są frakcje metalowa i pylista.

Liczy się kompleksowość

By sprostać wymogom stawianym przez przepisy ekologiczne konieczne jest całościowe podejście do kwestii związanych z recyklingiem – takie, jakie praktykujemy w codziennej pracy w rejonie Częstochowy. Sprawy te przybliżamy w innym miejscu na naszym firmowym blogu – Co się dzieje z odpadami elektrotechnicznymi, cz. 1 oraz cz. 2. Życzymy owocnych lektur!

Najnowsze wpisy