W pierwszej części tekstu wyjaśniliśmy, jakie opcje demontażu i skupu przygotowaliśmy, by ułatwić naszym Klientom współpracę z nami. W tym miejscu przechodzimy do spraw związanych z tym, co się dzieje, kiedy odpady elektrotechniczne (maszyny, urządzenia, kable) znajdą się w naszym skupie.

Dobrze zorganizowany recykling

Kiedy już zepsute, niepotrzebne maszyny, urządzenia czy kable są u nas, umieszczamy je w odpowiednio przygotowanych halach magazynowych. Zostały one zaprojektowane tak, by pozwalać na segregację złomu i przechowywanie go w warunkach, w których nie stanowi zagrożenia (wybetonowane podłogi, zachowana bezpieczna odległość od wód gruntowych). W zakresie recyklingu współpracujemy z wyspecjalizowanymi podmiotami, dysponującymi stosownymi uprawnieniami. Natomiast na miejscu prowadzimy przerób kabli.

Przedrecyklingowa droga kabli elektrycznych

Kable są szczególnymi elementami, które trafiają do naszego skupu, dlatego poświęcamy im osobne wpisy: dwuczęściowy artykuł Drugie życie kabli elektrycznych, czyli kilka słów o recyklingu (przeczytaj: cz. 1 i cz. 2) oraz wskazówki zawierające Warunki skupu kabli miedzianych i aluminiowych.

By jak najlepiej wykorzystać potencjał tych niepozornych, wydawałoby się, części, potrzebna jest linia recyklingowa, obejmująca wstępny rozdrabniacz, przenośnik i maszynę granulującą o trwałej konstrukcji. W naszym zakładzie wykorzystujemy Greemman Rec 200, którego producent – Tecnoecology – zapewnia niezawodny serwis, co daje nam pewność, że procesy przerobowe odbywać się będą w sposób ciągły.

Greemman – mistrz recyklingu

Jest wiele powodów, dla których wybraliśmy urządzenie włoskie Greemman. Jednym z istotniejszych jest wysoka wydajność, dzięki której:

  • uzyskujemy 2 tys. kg przerobionych kabli w ciągu tradycyjnego ośmiogodzinnego dnia,
  • na wejściu wykorzystujemy 250 kg/godz.,
  • mamy możliwość przerobu kabli o średnicy do 2,5-3 mm.

Maszynę tę doceniają także nasi pracownicy, którzy mają z nią do czynienia na co dzień. Producent uczynił ją przyjazną dla operatorów i środowiska, wyposażając ją w:

  • system odpylający, za sprawą którego zminimalizowane zostało zjawisko emitowania do otoczenia pyłów powstających w procesie przerabiania,
  • system redukujący hałas towarzyszący pracy urządzenia.

Jak to działa?

Metody naszej pracy są ściele określone, co wpływa na jej jakość i bezpieczeństwo. Co roku składamy Marszałkowi Województwa przewidziane przepisami sprawozdanie. Kwestie teoretyczne przybliżamy Podstawy prawne funkcjonowania skupu złomu elektrotechnicznego I i II.

Najnowsze wpisy