W EUROMAX zajmujemy się kompleksowo odpadami elektrotechnicznymi. Cały proces obejmuje trzy następujące po sobie etapy. To ważne, że zapewniamy sprawne przeprowadzenie ich wszystkich, zdejmując z naszych Klientów ciężar logistycznego przygotowania całego przedsięwzięcia.

Artykuł ten zapoznaje z przebiegiem proponowanych przez nas procedur. Ma on charakter ogólny, ponieważ każdorazowo indywidualnie opracowujemy szczegóły zleceń, by maksymalnie spełniać wymagania naszych Klientów. Zacznijmy od początku.

Demontaż kabli, maszyn i urządzeń na życzenie

Demontowanie niesprawnych, niepotrzebnych czy przestarzałych i nienadających się do dalszego użytkowania sprzętów była sprawą niełatwą ze względu na ich rozmiary i skomplikowaną budowę, ewentualną konieczność wstrzymania pracy w zakładzie, brak wiedzy i doświadczenia, które pozwoliłyby na przeprowadzenie całego procesu w sposób bezpieczny dla ludzi i otoczenia.

Jednak dla profesjonaliści takie zadania wykonują z powodzeniem codziennie. Ekipa częstochowskiego EUROMAX przeprowadza demontaże w sposób, który ogranicza ingerencję w pracę zakładu, najczęściej nawet bez konieczności wyłączenia zasilania, która zdezorganizowałaby pracę, generując dodatkowe koszty.

Poznaj także Warunki skupu kabli miedzianych i aluminiowych, które omawiamy w innym miejscu na naszym firmowym blogu.

Skup bez problemów – z transportem lub bez

Nasi Klienci wiedzą, że wybierając EUROMAX, wybrali fachowców, którzy jakość swojej oferty traktują priorytetowo. By wprowadzić maksymalne udogodnienia, przygotowaliśmy dwie opcje skupowania złomu:

Możemy go odebrać z miejsca wskazanego przez Klienta – ustalamy wtedy indywidualne warunki przewozu, dobieramy środek transportu odpowiedni pod względem gabarytowym, przedstawiamy ofertę cenową. Po jej akceptowaniu, przewozimy do naszych hal magazynowych, gdzie są składowane do momentu recyklingu.

Odbieramy na miejscu, w naszej siedzibie, towar dowieziony przez Klientów we własnym zakresie.

To, jak przeznaczone na złom rzeczy trafią do nas, zależy tylko od Państwa. Zapewniamy w tym zakresie pełną pomoc, by wszystko odbyło się bez zbędnych komplikacji.

Co dalej?

W drugiej części artykułu przybliżymy przebieg procesu recyklingowego, który wykorzystujemy w swojej działalności.

Najnowsze wpisy